Včelia farma

Klučár

Včelia farma

Klučár

Čo je medovica ?

Medovica je veľmi sladká a lepkavá substancia bohatá na jednoduché cukry, ktorá sa v určitom ročnom období vyskytuje na lístí a ihličí rôznych stromov ako napríklad lipy, javory, buky, smreky, jedle či borovice. Dostatočný výskyt medovice pre medovú znášku je podmienený premnožením hmyzu, ktorí sa živí šťavou z rastlinných pletív a prebytok cukrov z rastlinnej šťavy svojim tráviacim ústrojenstvom vylučuje. Medovica teda v rastline nevzniká, ale vďaka producentom medovice je na povrch listov a ihličia vylučovaná. Medovicu produkuje väčšina rovnakokrídlového hmyzu, najviac však vošky a červce.

gallery/mravce na zbere medovice
gallery/meranie medovice